Oznam všeobecný lekár

 03.05.2024

MUDr.Uhlíková - ambulancia Cerová oznamuje , že dňa 13.05.2024 (pondelok) nebude v ambulancii ordinovať.

Akútne prípady budú vybavené v ambulamcii v Holíči t.č.0919412300


Zoznam aktualít: