Aktuality

Testovanie 06.02.2021

Celoplošné testovanie oznam obyvateľom_2021 Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o celoštátnom testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutoční v dňa 06.02.2021 (t.j. túto sobotu), bude v obci Cerová zriadené jedno odberné miesto v Kultúrnom dome Cerová. Čas odberu pre obyvateľov našej obce je orientačne určený podľa začiatočného písmena Vášho priezviska. SOBOTA 6.2.2021 v čase od 8:00 do 20:00 hod. 8:00 – 10:00 – A, B, C, D, E 10:00 – 12:00 – F, G, H, CH, I, J Obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod – posledný odber 11:30 hod 13:00 – 17:00 – K, L, M, N, O, P, R Večerná prestávka od 17:00 hod do 17:30 hod – posledný odber 16:30 hod 17:30 – 20:00 – S, T, U, V, X, Y, Z a ostatní občania bez trvalého bydliska a zdržujúci sa v obci Pri registrácii je potrebné vopred uviesť dôvod testovania kvôli materskej a základnej škole – I. stupeň (týka sa rodičov detí a pracovníkov školy) alebo ostatní obyvatelia, napr. kvôli zamestnaniu a pod. Na odbernom mieste dodržujte pokyny pracovníkov, ktorí budú vykonávať testovanie. Ďalej je potrebné pri čakaní dodržiavať odstupy a treba mať stále prekryté horné dýchacie cesty v zmysle aktuálnych nariadení. Treba si priniesť občiansky preukaz, osoby mladšie ako 15 rokov kartu poistenca zdravotnej poisťovne alebo iný doklad akým je napr. cestovný pas. Ďalej žiadame občanov aby mali pri registrácii vopred pripravený aj telefonický kontakt (napr. na „papieriku“) – urýchľuje to administratívnu činnosť počas registrácie. Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 15 do 65 rokov. Neodporúča sa osobám mladším ako 15 rokov a tím ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami. Nie je to však dôvod na udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na celoplošnom testovaní. Počas testovacích dní bude k dispozícii tel. číslo 0903 589 218, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste. Žiadame Vás o maximálnu trpezlivosť a ústretovosť.

Zoznam aktualít: