Aktuality

Cyrilo-Metodejský deň omša

Na základe rozhodnutia farského úradu v Cerovej sa tradičné podujatie "Cyrilo-Metodejský deň", ktorý bol pravidelne organizovaný v časti Lieskové pri zvonci, tento sa rok uskutoční iba v kostole sv. omšou.

Zoznam aktualít: