Aktuality

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019   Obec Cerová oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019.   Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je  15,43 %.   Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov platná od 01.03.2020 do 28.02.2021  je  24,- €.

Zoznam aktualít: