Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2020 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová.   Pozvánka

Zoznam aktualít: