Aktuality

Nálepky na smetnú nádobu

Vážení občania, spoločnosť FCC  Enviroment CEE upozorňuje, že si treba skontrolovať nálepky na smetných nádobách, ktoré značia frekvenciu vývozu. Červená nálepka vývoz 1 x mesačne, modrá nálepka vývoz 2 x mesačne. Taktiež treba mať nálepku na príslušný kalendárny rok. Bez tohto  smetné nádoby nebudú vyvezené. Chýbajúce nálepky Vám budú vydané na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Zoznam aktualít: