Aktuality

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna  volebná komisia v Cerovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb do Orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022.

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov :   922 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní do Orgánov samosprávy obcí:  579 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku :   579 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  :  572 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 565
  1. Do obecného zastupiteľstva  v  Cerovej boli zvolení:
1.    Pavol Mihály, PhDr., nezávislý kandidát, (počet platných hlasov - 318) 2.    Vladimír Nemec, Ing., nezávislý kandidát  (počet platných hlasov - 305) 3.    Rastislav Ďuriš, ing., nezávislý kandidát  (počet platných hlasov - 304) 4.    Božena Malichová, PaedDr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov - 290) 5.    Anton Veteška, Ing., nezávislý kandidát (počet platných hlasov - 272) 6.    Pavol Chovanec, nezávislý kandidát (počet platných hlasov - 268) 7.    Renát Dudek, nezávislý kandidát (počet platných hlasov - 265) 8.    Rastislav Petráš, nezávislý kandidát (počet platných hlasov - 248) 9.    Barbora Krištúfková, Mgr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov - 209)

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Rastislav Fiala, nezávislý kandidát, (počet platných hlasov - 198) 2. Lenka Škrabáková, nezávislá kandidátka, (počet platných hlasov - 198) 3. Monika Šedivá, Mgr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov - 189) 4. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov- 188) 5. Angelika Knápková, nezávislá kandidátka(počet platných hlasov - 169) 6. Ľubica Vodnik, nezávislá kandidátka, (počet platných hlasov - 100)
  1. Za starostu obce Cerová bol zvolený:
Ján Čerešník, Ing., nezávislý kandidát (počet platných hlasov - 204)

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce :

  1. Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát (počet platných hlasov - 201)
  2. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 104 )
  3. Zuzana Nerušilová, Mgr., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov - 56 )
Uverejnenie výsledkov volieb 2022

Zoznam aktualít: