Naša obec

Poloha obce

Obec Cerová leží na úpätí malých Karpát v juhozápadnej časti Slovenka v oblasti zvanej Záhorie. Od okresného mesta Senica je vzdialená pätnásť kilometrov. Na severovýchod leží vo vzdialenosti päť kilometrov obec Jablonica, na juhozápad šesť kilometrov obec Prievaly. Na severozápade obec susedí s rozsiahlym lesom zvaným „Bor“. Cez chotár obce tečie riečka Rudava, ktorá sa vlieva do rieky Moravy. Obcou preteká Cerovský potok. V časti Rozbehy vyviera rieka Trnávka, ktorá preteká cez rekreačnú oblasť Sokolské chaty (zvané Trnávky). Rozloha katastrálneho územia je 21,88 km2Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 198 do 469 m.n.m. Stred obce Cerová sa nachádza v nadmorskej výške 251 m.n.m. Stred časti Rozbehy leží v nadmorskej výške 428 m.n.m. Prevažná časť chotára má svahovitý terén.

Názov obce

Obec tvoria tri kedysi samostatné obce Cerová, Lieskové a Rozbehy. V roku 1890 boli zlúčené obce Cerová a Lieskové a dostali jednoslovné pomenovanie Korlátko, čo znamená Korlátsky kameň. V roku 1918 po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky sa obec začala volať Cerová-Lieskové. V roku 1976 sa k obci pričlenila obec Rozbehy a obec dostala pomenovanie Cerová. Obec tvoria časti Cerová, Lieskové a časť Rozbehy. Ako prvá sa v písomnostiach spomína obec Lieskové v r. 1445, potom obec Rozbehy v roku 1598 a Cerová v roku 1632. Časť zvaná Cerová má meno od listnatého stromu cer. Časť Lieskové nesie svoje pomenovanie podľa kríčka liesky obyčajnej. Obe rastliny sa v obci doposiaľ vyskytujú.