Atletický klub TRETRA CEROVÁ

Klub vznikol v roku 1991 a aktívne pôsobil až do roku 2014, kedy prerušil svoju činnosť.  Založili ho Ing. Jozef Srnka  (na fotografii z  Behu na Korlátko s  bežkyňou Ľubomírou Masárovou), Ing. Miroslav Masár, PaedDr. Božena Malichová a Mgr. Ľubomír Zavadil. Koncom 90 rokov sa k  nim pridal učiteľ Mgr. Peter Mihály. Počas svojej činnosti sa klub zapájal do súťaží Slovenského atletického zväzu, regionálnych a   školských športových súťaží.

Členmi klubu boli žiaci cerovskej školy, škôl v Jablonici,  Brezovej pod Bradlom, Holíčania, Seničania i bývalí žiaci cerovskej školy – študenti stredných a vysokých škôl. Mnohí z nich hosťovali za športové kluby Trnavy, Skalice a Šale.

Klub nadviazal na bohaté tradície cerovskej ľahkej atletiky z 50. – 70. rokov minulého storočia, kedy sa atletike venovali najmä učitelia telesnej výchovy  Ľudovít Stankoviansky, neskôr Mária Jurková a Elena Polakovičová a na činnosť atletického krúžku, ktorý viedli Ing. Jozef Srnka a PaedDr. Božena Malichová v 80. rokoch. Jeho členovia dosiahli  vynikajúce výsledky v rámci okresu, kraja i celého Slovenska (Československa), reprezentovali Slovensko v zahraničí.

Na fotografiách – vľavo:  prvý  zľava Rudolf Pavlík, tretí zľava Miroslav Michalica, foto vpravo:  Rastislav Petráš a Martina Kovárová.

Členovia krúžku a klubu sa venovali najmä behom, neskôr,  od konca 80. a začiatkom 90. rokov, aj technickým disciplínam – najmä skoku do výšky,  diaľky,  šprintu,  chôdzi, vrhu guľou, hodu oštepom a diskom.

Medzi prvých medailistov ešte v 70. rokoch patrili bežci Božena Michalicová, Jozef Tomek, Miroslav Michalica,  a Rudolf Pavlík, Martina Kovárová a Rastislav Petráš, Vladimír Masár, Jozef Zona, Ľubica Konopová, niekoľkonásobní majstri Slovenska – Iveta Závišová, Jana Poláčková, Tomáš Blanárik, medailisti  Miroslava Petrášová, Peter Poláček, Peter Ščepka, Elena Režnáková, Imrich Herman, Ľubomíra Masárová, Bibiána Masárová, Lucia Kováčová, Ľubica Konopová, Monika Blanáriková, Martin Jankovič, Blažej Škrabák, Slavomíra Valachovičová, Ivana Bendová, Zuzana Holičová, Ľubica Petrášová, Zlatica Žáková,  Lucia Malichová,  Katarína Velická, súrodenci Tomáš a Marta Tenceroví, Ján a Juraj Beňákoví, Michal a Vlastimil Pavlíkoví, Andrea a Matej Kiráľoví, Zuzana a Marek Holáskoví, Veronika a Barbora Jánošové, Milan a Mária Bilkoví,  Veronika Ambrová, Tomáš Pavlík, Rastislav Hanáček, Katarína Hološková, Kristína Fuknová, Elena Tomková a veľa ďalších.

FOTO – zľava bežkyne Miroslava Petrášová, Ľubomíra Masárová a Jana Poláčková na pretekoch,  Iveta Závišová, viacnásobná majsterka Slovenska.

Z mladšej generácie najmä Hanka Hercegová, Michaela Holičová, Zuzana Gazdíková, Jana Petrášová, Ivana Šedivá,  Monika Kanichová, Barbora Mikulčíková, Zuzana Petrášová, Ivana Šedivá, sestry Michaela a Erika Janákové,  Natália a Nikoleta Konopové,  Monika Tomeková, Lenka Fuksová, Jana Tvrdá, Miroslava Dingová,  Monika Gurínová, Ivana Ochránková,   Dagmar Gajarová, Dáša Ščepková, Nikoleta Jarásová, Hana Michalicová,  Sabína Šišuláková a ďalší. Z chlapcov najväčšie úspechy získali majstri Slovenska a  medailisti z  celoslovenských a  krajských súťaží  René Valachovič,  Marek a  Jozef Holičoví,   Jaroslav Herceg, Kristián Mikulčík,  výškari – Zdenko Čerešník a Peter Kuchta.

Klubu výrazne pomáhali  dievčatá z Holíča a Brezovej pod Bradlom, ktoré viedol PaedDr. Miroslav Bôžik.

Najväčšie úspechy po roku 2000 dosiahol klub v rokoch 2005 a 2007 (fotografie), keď  sa  cerovské atlétky  prebojovali  na Majstrovstvá SR v atletike školských družstiev medzi 8 najlepších  škôl na Slovensku, v roku 2007 aj  na Majstrovstvá SR SAZ.

Atléti 2007

Úspešní chlapci –  zľava Jaroslav Herceg, Zdenko Čerešník, René Valachovič, fotografia vpravo v strede výškar Peter Kuchta.

Fotografie: Archív ZŠ s MŠ Cerová