Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
VZN č. 4/2023 o poplatkoch za poskytované úkony a služby vykonávané OcÚ Cerová - 14.12.2023
Rozpočet obce Cerová pre rok 2024 a 2025-2026 - 14.12.2023
VZN č. 3/2023, o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO pre rok 2024 - 14.12.2023
VZN č. 2/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti obce - 14.12.2023
Návrh rozpočtu obce pre rok 2024 a 2025 a 2026 - 27.11.2023
Návrh VZN č. 2_2023 určenie výšky príspevku škola - 27.11.2023
Generované portálom Uradne.sk