Úradná tabuľa

BTT s.r.o. - "Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti"

Spoločnosť BTT s.r.o., ktorá v našej obci prevádzkuje zariadenie na biodegradáciu (biologický rozklad) nebezpečných odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov,  v zmysle platnej legislatívy podala na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej "MŽP SR")  „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ (v prílohe v plnom znení). Zmena navrhovanej činnosti v prevádzke Cerová sa týka zvýšenia množstva prijímaných odpadov do zariadenia na biodegradáciu odpadov. V súčasnosti povolená kapacita zariadenia predstavuje 15 000 t prijímaných odpadov, zmena navrhovanej činnosti predstavuje navýšenie kapacity na 30 000 t/rok. K tejto navrhovanej zmene ste sa mohli písomne vyjadriť do 11. marca 2019 (vrátane) priamo na adresu  MŽP, príp. na náš OcÚ.   O konečnom rozhodnutí z MŽP SR Vás budeme informovať ihneď po jeho doručení. BTT Informácia pre verejnosť                      BTT oznamenie-o-zmene-cinnosti

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk