Úradná tabuľa

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa

Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31.01. 2019 plynie lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti tým občanom, ktorí v roku 2018 kúpili alebo predali pozemok alebo stavbu, prípadne darovali alebo boli obdarovaní. Zároveň je nutné nahlásiť zmenu, ak ste v roku 2018 postavili drobnú stavbu (garáž, hospodársku budovu alebo inú stavbu do 25 m2), skolaudovali stavbu (rodinný dom, hospodársku budovu, veľkú garáž...) alebo Vám bolo vydané stavebné povolenie.  Zároveň je nutné do tohto termínu podať priznanie k dani za psa, ak ste si v roku 2018 obstarali nového psa, prípadne oznámiť, že v minulosti nahlásený pes už nie je predmetom dane. Potrebné tlačivo obdržíte na Obecnom úrade v úradných hodinách, elektronická podoba tlačiva :

 Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk