Úradná tabuľa

Registrácia chovu hospodárskych zvierat a chovu ošípanej - povinnosti občanov

Vážení občania, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici (RVPS) Vás upozorňuje na povinnosť registrácie chovu hospodárskych zvierat a registrácie chovu s 1 ks ošípanej určenej na domácu spotrebu (domácu zabíjačku). Táto registrácia vyplynula zo zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Najväčšie zmeny novely platnej od 01. 09. 2018TU POSTUP pri registrácii: Registrácia chovov hospodárskych zvierat Registrácia chovov s 1 ks ošípanej určenej na domácu zabíjačku Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s registráciou chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu TLAČIVÁ potrebné na registráciu - na stiahnutie: Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu Predaj ošípanej na domácu spotrebu Viac informácií získate na telefónnom čísle 034/6512881 (RVPS Senica), e-mailovej adrese ZdravieZvierat.SE@svps.sk a na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk