Úradná tabuľa

Telefónny zoznam pracovísk Polikliniky Senica n.o.

Vážení občania,
riaditeľstvo Polikliniky Senica n.o. oznamuje, že s účinnosťou od 1. 9. 2019 r u š í prevádzku telefónnej ústredne v budove Polikliniky Senica n.o., Sotinská 1588/1.
Od 1. 9. 2019 sa už nedovoláte na spojovateľku, tel. čísla 034/6513051-53 a 034/6983000. Na každú ambulanciu a pracovisko v budove polikliniky je možné dovolať sa priamo. Telefónne čísla sú k dispozícii na  http://www.poliklinikase.sk/ alebo v prílohe oznamu.

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk