Úradná tabuľa

Testovanie 3.4.

Vážení občania Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o celoštátnom testovaní a tzv. „COVID semaforu“ na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutoční v dňa 03.04.2021 (t.j. túto sobotu), bude v obci Cerová zriadené jedno odberné miesto v Kultúrnom dome Cerová. Čas odberu pre obyvateľov našej obce je orientačne určený podľa začiatočného písmena Vášho priezviska. SOBOTA 3.4.2021 v čase od 8:00 do 20:00 hod. 8:00 – 10:00 – A, B, C, D, E 10:00 – 12:00 – F, G, H, CH, I, J Obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod – posledný odber 11:30 hod 13:00 – 17:00 – K, L, M, N, O, P, R Večerná prestávka od 17:00 hod do 17:30 hod – posledný odber 16:30 hod 17:30 – 20:00 – S, T, U, V, X, Y, Z a ostatní občania bez trvalého bydliska a zdržujúci sa v obci Pri registrácii je potrebné vopred uviesť dôvod testovania kvôli materskej a základnej škole – I. stupeň (týka sa rodičov detí a pracovníkov školy) alebo ostatní obyvatelia, napr. kvôli zamestnaniu a pod.

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk