Obecný úrad

kraj: Trnavský
okres: Senica
adresa OcÚ: Cerová č. 104
  906 33 Cerová
telefón: 034/6589218
e-mail: cerova@obeccerova.sk
web-stránka www.obeccerova.sk