Symboly obce

 Erb obce

V zelenom štíte zo zlatej pažite spomedzi dvoch nízkych zlatých striebroplodých liesok vyrastajúci zlatý striebroplodý dub, sprevádzaný v horných rohoch štítu nebeskými telesami – vpravo zlatou hviezdou, vľavo strieborným polmesiacom.

 Vlajka obce

Vlajka obce Cerová pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej 3/8, zelenej 2/ 8, a bielej 3/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 Pečať obce

Pečať obce tvorí reliéfny obraz erbu obce obkolesený kruhopisom označeným názvom OBEC CEROVÁ.

Pri tvorbe návrhu symbolov obce sa vychádzalo zo starých pečatí bývalých obcí Cerová, Lieskové, Rozbehy.

Grafický nákres symbolov  vypracovala firma SYMBOLIKA HLOHOVEC.

Symboly obce boli schválené Obecným zastupiteľstvom Cerová uznesením č. 12/2004 a sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou C-117/2004. Slávnostne uvedené do života a posvätené p. farárom Palúchom boli na Cyrilo-Metodskom dni v roku 2005.

 

FOTO: Foto archív obce Cerová