Sestry sv. kríža

 

Sestry Svätého kríža pôsobili v našej obci od konca 60. rokov minulého storočia. Na jeseň 2021 sa s obcou rozlúčili. Navrátili život nášmu pustnúcemu kaštieľu a pre mnohých Cerovčanov, Lieskovčanov a Rozbežanov boli duchovnou oporou v minulosti i súčasnosti. Boli komunitou, ktorá spolupracovala s obcou, farnosťou, školou, deťmi, mládežou a rodinami nielen z našej obce, ale i z rôznych kútov Slovenska. Vieme, že ich k odchodu primäli okolnosti, najmä ekonomická situácia. Presťahovali sa do vlastného, ale pri odchode smútili, že tu zanechávajú kaštieľ a najmä ľudí, s ktorými tu žili, stretávali sa a pracovali.

Z histórie CHARITNÉHO DOMOVA Milosrdných sestier Svätého kríža

Počiatky Charitného domu v Cerovej siahajú do roku 1969. V roku 1968 sa mohli sestry z Čiech a Moravy vrátiť opäť na Slovensko. Ministerstvo kultúry a MNV v Cerovej – Lieskovom  v tom čase ponúkli sestrám cez Ústrednú slovenskú katolícku charitu takmer zruinovaný, viac ako  260-ročný kaštieľ v Cerovej.

Spoločnou prácou a finančným prispením charity, ministerstva kultúry a Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža sa objekt opravoval, rozširoval a nadstavoval celých 10 rokov. Namiesto plánovanej kapacity 60 lôžok sa podarilo vytvoriť podmienky až na 170 lôžok.

Sestry zo všetkých ústavov tu na stavbe trávili svoje dovolenky. Práca bola ťažká. Obíjali maltu až po murivo, zoškrabovali farbu z okien, vyvážali smeti.

Do tohto prostredia (v rokoch 1971-1973) bol určený začiatok noviciátu. Noviciát bol organizovaný za podobných podmienok ako v dome v Slovenskej Ľupči. Novicky boli v pracovnom pomere aj so svojou novicmajsterkou. Noviciátnu látku mohli preberať len po pracovnom čase popoludní alebo večer. V noci z 13. na 14. septembra 1973 zložilo v Cerovej 14 sestier prvú svätú profesiu.

V októbri 1973 prišlo nariadenie z Ministerstva kultúry, že všetky sestry, ktoré nastúpili po roku 1968, musia odísť z CHD do civilného zamestnania. Sestry, ktoré pracovali v USS (Holíč, Krškany), tam mohli zostať pracovať, ale v civile. Z CHD však museli odísť. Tak sa začali utvárať tajné malé spoločenstvá sestier pracujúcich v civile (Bratislava, Košice, Prešov, Trnava, Dolný Kubín, Ružomberok, Medvedzie, Liptovský Mikuláš, Senica, Skalica). Tieto sa na určenom mieste a čase stretávali.

V dňoch 23. – 29. augusta 1977 generálna predstavená M. Edelfrieda Haag a generálna radkyňa Sr. Katarína Stein konali generálnu vizitáciu slovenskej provincie, pri ktorej určili Charitný dom v Cerovej za provinciálny dom primeraný vtedajším podmienkam. Za novú provinciálnu predstavenú bola menovaná Sr. Augustínia Lapková.

Stavebné práce Charitného domu v Cerovej boli ukončené. Posledná bola úprava bývalého kaštieľskeho kostolíka, ktorý bol aj pôvodne zasvätený Svätému krížu. Sem bol dovezený veľký drevený kríž, ktorý bol pôvodne pripravený do novopostaveného kostola v Podunajských Biskupiciach. Kostolík posvätil 14. septembra 1981 otec biskup Dr. Július Gábriš. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj posledný majiteľ kaštieľa JUDr. Ravas.

Postupne sa dom zapĺňal, hlavne chorými a starými sestrami, takže v roku 1980 bolo v Cerovej 160 sestier. Najvyšší počet 180 sestier dosiahol v rokoch 1982 – 1990.  Dnes je tu už len 40 sestier  a zamestnanci, ktorí im pomáhajú.

Hlavným poslaním komunity v Cerovej  bola starostlivosť o staré a choré sestry, ktoré sa pripravujú na najdôležitejší okamih života – na osobné stretnutie s Pánom, ktorému darovali svoj život a verne mu slúžili v pekných chvíľach i v ťažkých rokoch prenasledovania. Staré a choré sestry svojou modlitbou a utrpením vyprosujú Božie požehnanie pre kongregáciu, Cirkev, národ a celý svet. Pravidelne sa modlia na úmysly, ktoré sestrám zverujú ľudia osobne alebo prostredníctvom webových stránok www.sestrysvkriza.sk  a www.zdenka.sk. Do tohto spoločenstva prichádzali aj laici, rehoľníci, rodiny, aby  tu načerpali duchovnú posilu. Pre deti a mládež tu pravidelne pripravovali duchovné obnovy a duchovné cvičenia a v prázdninových mesiacoch letné tábory. Podľa aktuálnych potrieb sestry spolupracovali s farnosťou v Cerovej.

Viac na https://www.sestrysvkriza.sk/index.php/en/komunity/cerova

FOTO: <https://www.sestrysvkriza.sk/index.php/en/komunity/cerova>, Foto archív obce Cerová