Bytový dom

VZN o nájomných bytoch – VZN-č.2 2021

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na stiahnutie – TU

Dokumentácia bytového domu v PDF formáte: