Kontakty

Toto webové sídlo www.obeccerova.sk spravuje Obec Cerová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Cerová

Adresa:
Obecný úrad Cerová
Cerová 104
906 33 Cerová

IČO: 00309478

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Senica
Región: Záhorie
Počet obyvateľov: 1080
Rozloha: 2188 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1696

Všeobecné informácie: cerova@obeccerova.sk
Starosta: starosta@obeccerova.sk , +421 911 529 483
Sekretariát: 
Tel.:
 +421 34 658 92 18 , +421 903 589 218

E-mail: sekretariat@obeccerova.sk

Kompetencie:
Obec Cerová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk