Úradná tabuľa

Vybavovanie stránok OU

Vážení občania, na základe karanténnych opatrení pandémie COVID-19 od 09.11.2020 do 20.11.2020 (vrátane) budú stránky na Obecnom úrade Cerová vybavované len na základe telefonického alebo emailového dohovoru. Ďalej v týchto dňoch sa nebudú overovať listiny, ani iné dokumenty. Telefónne číslo obecného úradu: 034/658 92 18. E-mail: cerova@obeccerova.sk Príp. ostatné kontakty na: www.obeccerova.sk Ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie.   Oznámenie vybovanie stránok

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk