Úradná tabuľa

RÚVZ: Výzva na vykonanie deratizácie od 8. 4. 2019 do 17. 5. 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici vzhľadom na zvýšený sezónny výskyt živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs v jarných a jesenných mesiacoch   v y z ý v a  podnikateľské subjekty ako aj občanov vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 8.4.2019 do 17.5.2019, najmä v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat a v rodinných a bytových domoch. Podnikateľské subjekty sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie,  predovšetkým v objektoch školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, skladoch potravín a požívatín, ako aj na skládkach komunálneho odpadu. Uvedení živočíšni škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia zdravia, teda zdrojom nákazy rôznymi prenosnými infekčnými ochoreniami – salmonelózami a pod. Je v záujme nás všetkých utvárať a chrániť zdravé podmienky  pre zdravý spôsob života a práce. Výzva RÚVZ Senica 2019

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk