Úradná tabuľa

Výluka vlak

Posielam vám informácie ohľadom výluky železničnej trate Trnava – Jablonica, ktorá sa začne realizovať od 27.10.2022.

Tohto času prebieha nepretržitá výluka s NAD (náhradná autobusová doprava) na traťovom úseku Trnava – Smolenice. Od 27.10. 2022 (vrátane) do 20.11.2022 bude výluka trate predlžená až po ŽST Jablonicu. Uvedené si vyžiada predĺženie NAD, ktorá bude vedená v úseku Trnava – Smolenice – Jablonica.

  Informácia výluka_NAD_TT_Jablonica_27.10.2022 KCP 116 - NAD Jablonica - Trnava

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk