Úradná tabuľa

Hlásenie v miestnom rozhlase 30.03.2020

Dňa 01. apríla 2020 bude uvedený do prevádzky zberný dvor. Zberný dvor sa nachádza v priestoroch bývalého Roľníckeho družstva Cerová. Zberný dvor bude v prevádzke nasledovne : v mesiacoch  apríl až október   - každú stredu 14:00 – 17:00 hod.
  • každý nepárny týždeň v roku - v sobotu  9:00 – 12:00 hod.
v mesiacoch  november až marec  - každú druhú stredu v mesiaci   14:00 – 17:00 hod. - každú druhú sobotu v mesiaci    9:00 – 12:00 hod. ___________________________________________________________________ Oznamujeme občanom, že dňa 01. apríla 2020, t.j. v stredu, budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do kontajnerov je možné vhadzovať komunálny odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do klasickej smetnej nádoby. Patrí sem :
  • starý nábytok v rozloženom stave (postele, skrine, váľandy, sedačky, kreslá...)
  • keramika (napr. umývadlá)
Do VOK nepatrí :
  • drevo a haluzovina
  • plasty, papier, sklo, kovy, zostatky ovocia a zeleniny
  • staré pneumatiky
  • stavebný odpad
  • elektroodpad
Tento odpad treba umiestniť do priestorov zberného dvora v čase prevádzkových hodín. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dňa 01.04.2020 dochádza k úprave úradných hodín Obecného úradu v Cerovej nasledovne : Pondelok :                 nestránkový deň Utorok :                     nestránkový deň                   Streda :          8:00 – 10:00               14:00 – 16:00 Štvrtok :                    nestránkový deň Piatok :                      nestránkový deň  Naďalej však žiadame občanov, aby uprednostnili telefonickú, elektronickú alebo e-mailovú komunikáciu a priestory Obecného úradu navštevovali len v nevyhnutnom prípade. Žiadame občanov, aby do priestorov Obecného úradu Cerová vstupovali jednotlivo s ochranným rúškom na tvári. Do budovy nebude vpustený občan bez rúška a občan, ktorý má prejavy respiračného ochorenie (nádcha, kašeľ, teplota)! Pred budovou Obecného úradu Cerová sú občania čakajúci na vybavenie nutných úkonov povinní dodržiavať odstup 2 metre. Telefonický kontakt :    034/6589218 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oznamujeme občanom, ktorí si objednali kompostéry na biologický odpad do záhrad, že prednáška o kompostovaní a samotné odovzdanie kompostérov, plánované na mesiac apríl sa odkladá na neurčito z dôvodu opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom. Biologický odpad zo záhrad je možné odovzdať na zbernom dvore v priestoroch bývalého roľníckeho družstva s čase prevádzkových hodín.      

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk