Úradná tabuľa

MUDr. Anna Olšovská

Vážení rodičia,

máme pre nás všetkých dobrú správu. Počas posledných týždňov sme všetci starostovia dotknutých obcí "bojovali" o zachovanie ambulancie pre deti a dorast v Jablonici a preto Vám chcem aj takto oznámiť, že MUDr. Anna Olšovská - pokračuje aj po 1.8.2021 a bude ordinovať aj naďalej podľa pôvodných ordinačných hodín ako doteraz.

A preto patrí aj pani doktorke (lekárke, každý ju voláme po svojom) veľké ďakujem. Nemusíme chodiť do iných ambulancií a ďalej cestovať a pod a hlavne zvykať sa na nových lekárov. Veď ona pozná naše deti najlepšie...


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk