Úradná tabuľa

Verejná voda - nevhodná na konzumáciu

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. upozorňuje občanov, že vo verejnom vodovode v obci Cerová sa nachádzajú nadlimitné hodnoty „flouranténu“. Z tohto dôvodu upozorňujeme až do odvolania, že voda nie je vhodná na pitie a varenie. Môže sa však používať na hygienu. Na základe týchto skutočností bude v obci dodávaná pitná voda vo forme cisterien a to od dnes od 15:30 hod do 22:00 hod v hodinových intervaloch na troch odberných miestach pri obecnom úrade, na jarku v Podháji a na Lieskovom pri zvonici. V nasledujúcich dňoch bude cisterna s pitnou vodou pristavená na odberných miestach v hodinových inervaloch od 7:00 do 22:00 hod. Ešte raz upozorňujeme občanov, že voda z verejného vodovodu nie je vhodná na pitie a varenie, toto upozornenie platí do odvolania alebo zmeny. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk