Úradná tabuľa

Oznam z plošného testovania 30.1.2021

Oznam z plošného testovania 30.1.2021 Oznam V našej obci sa v dňa 30. januára 2021 konalo 2. kolo plošného testovania pandémie COVID-19 pod názvom „Zachráňme spolu životy“ pomocou antigénových testov. Preto chcem opäť aj touto cestou Vám všetkým poďakovať za hladký a bezproblémový priebeh počas celého testovacieho dňa. Veľké poďakovanie patrím samozrejme tým, ktorí boli na odbernom mieste a vykonávali testovanie alebo inak pomohli. Preto ešte raz ďakujem celému odberovému tímu (administratívni ale aj zdravotnícki pracovníci), ďalej FK Cerová a DHZ Cerová za pomocné práce ako stráženie a dezinfekciu priestorov. Výsledky Ag testovania v našej obci z 30. januára 2021: Sobota 30.01.2021: vykonaných 483 testov, z toho pozitívne testy: 1 percentuálne vyjadrenie: 0,21 %

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk