Úradná tabuľa

Výsledky I. a II. kola volieb prezidenta SR v našej obci

Vážení občania, v sobotu dňa 16. marca 2019 sa konalo I. kolo volieb prezidenta SR a v sobotu dňa  30. marca 2019 prebehlo II. kolo.  V našej obci sa volilo v jednej volebnej miestnosti, v Obradnej sieni nášho Obecného úradu. Volebná komisia zistila tieto výsledky: Výsledky I. kola volieb prezidenta SR v obci Cerová  (16.03.2019) Výsledky II. kola volieb prezidenta SR v obci Cerová (30.03.2019)      

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk