Úradná tabuľa

Vyhlásenie chráneného stromu Dub v Pustom Mlyne

Vážení občania, Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako kompetentný orgán štátnej správy prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe komplexného revidovania chránených stromov  a následnú aktualizáciu stavu chránených stromov, ktoré spracovala ŠOP SR oznamuje, že tunajší úrad začal konanie podľa § 50 zákona vo veci  vyhlásenia ochrany osobitne chránenej časti prírody chránený strom Dub v pustom Mlyne na základe doručenia zámeru projekt ochrany chráneného stromu Dub v Pustom Mlyne a jeho ochranného pásma, ktorý  vypracovala ŠOP SR CHKO Záhorie dňa 22.01.2018. Podrobnejšie informácie sú v prílohe. Vyhlásenie chráneného stromu Dub v Pustom Mlyne

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk