Aktuality

Zverejnenie návrhov VZN a dodatkov

V prílohe zverejňujeme: - návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dodatok č. 6 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na rok 2020 Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2014_154718 Návrh VZN 4_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2020

Zoznam aktualít: