Aktuality

Telefónny zoznam pracovísk Polikliniky Senica n.o.

Vážení občania,
riaditeľstvo Polikliniky Senica n.o. oznamuje, že s účinnosťou od 1. 9. 2019 r u š í prevádzku telefónnej ústredne v budove Polikliniky Senica n.o., Sotinská 1588/1.
Od 1. 9. 2019 sa už nedovoláte na spojovateľku, tel. čísla 034/6513051-53 a 034/6983000. Na každú ambulanciu a pracovisko v budove polikliniky je možné dovolať sa priamo. Telefónne čísla sú k dispozícii na  http://www.poliklinikase.sk/ alebo v prílohe oznamu.

Zoznam aktualít: