Aktuality

MUDr. Anna Olšovská

Vážení rodičia,

máme pre nás všetkých dobrú správu. Počas posledných týždňov sme všetci starostovia dotknutých obcí "bojovali" o zachovanie ambulancie pre deti a dorast v Jablonici a preto Vám chcem aj takto oznámiť, že MUDr. Anna Olšovská - pokračuje aj po 1.8.2021 a bude ordinovať aj naďalej podľa pôvodných ordinačných hodín ako doteraz.

A preto patrí aj pani doktorke (lekárke, každý ju voláme po svojom) veľké ďakujem. Nemusíme chodiť do iných ambulancií a ďalej cestovať a pod a hlavne zvykať sa na nových lekárov. Veď ona pozná naše deti najlepšie...


Zoznam aktualít: