Aktuality

Oznam Ministerstva obrany SR ohľadom zákazu vstupu do Vojenského obvodu Záhorie.

Oznam Ministerstva obrany SR   Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav. Týmto dňom vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch..., ktoré upravujú vstup v dobe krízovej situácie. Podľa čl.1 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je krízovou situáciou okrem vojny, vojnového stavu, alebo výnimočného stavu aj obdobie núdzového stavu. Na základe vyššie uvedeného je na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU

Zoznam aktualít: