Aktuality

Daňové priznanie na rok 2022

Vážení občania, ak ste v minulom roku kúpili alebo predali stavbu či pozemok, alebo ste nehnuteľnosť darovali, resp. nadobudli darovaním,  je potrebné  v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  podať daňové priznanie a to najneskôr do 31.01.2022.Zároveň je nutné nahlásiť zmenu, ak ste v roku 2021 postavili drobnú stavbu (garáž, hospodársku budovu alebo inú stavbu do 25 m2), skolaudovali stavbu (rodinný dom, hospodársku budovu, veľkú garáž…) alebo Vám bolo vydané stavebné povolenie. Taktiež je nutné do tohto termínu podať priznanie k dani za psa, ak ste si v roku 2021 obstarali nového psa, prípadne oznámiť, že v minulosti nahlásený pes už nie je predmetom dane.

Zoznam aktualít: