Aktuality

Zníženie dane pre osoby nad 65 rokov

Fyzické osoby, ktoré majú nad 65 rokov, majú v obci Cerová trvalý pobyt a najneskôr v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva, môžu požiadať do 31.1.2023 o zníženie dane zo stavieb a pozemkov. Pre viac informácií kontaktujte tel. č. 034/658 92 18.

Zoznam aktualít: