Aktuality

Oznam k výskytu fluoranténu v pitnej vode

Vážení občania, RÚVZ so sídlom v Senici vydal odborné stanovisko a usmernenie vo veci výskytu fluoranténu v pitnej vode v našej obci.  Starosta denne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Senici a BVS. BVS naposledy odoberala vzorky vody (počet odobraných vzoriek je cca 18) v utorok,  27.08.2019,  z viacerých odberných miest v obci, výsledky budú známe v piatok. Z doterajších výsledkov je známe, že hodnota fluoranténu sa vo vode  znížila. Aj napriek stanovisku RÚVZ v Senici, že vzorky vody z odberných miest verejného vodovodu v Cerovej vyhovujú požiadavkám vyhlášky č. 247/2017 Z.z., v obci bude až do odvolania dodávka pitnej vody zabezpečená formou cisterien. Stále neodporúčame používať vodu z verejného vodovodu na pitie a varenie. O ďalších relevantných zisteniach budete informovaní. Odborné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Časové intervaly a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou : 7.00 –   8.00 hod.    Obecný úrad Cerová 8.00 –   9.00 hod.    na otoči pri Petrášoch smerom do základnej školy 9.00 – 10.00 hod.    pri Zvonici v časti Lieskové 10.00 – 11.00 hod.    Obecný úrad Cerová 11.00 – 12.00 hod.    na otoči pri Petrášoch smerom do základnej školy 12.00 – 13.00 hod.    pri Zvonici v časti Lieskové 13.00 – 14.00 hod.    Obecný úrad Cerová 14.00 – 15.00 hod.    na otoči pri Petrášoch smerom do základnej školy 15.00 – 16.00 hod.   pri Zvonici v časti Lieskové 16.00 – 17.00 hod.   Obecný úrad Cerová 17.00 – 18.00 hod.   na otoči pri Petrášoch smerom do základnej školy 18.00 – 19.00 hod.   pri Zvonici v časti Lieskové 19.00 – 20.00 hod.  Obecný úrad Cerová 20.00 – 21.00 hod.   na otoči pri Petrášoch smerom do základnej školy 21.00 – 22.00 hod.   pri Zvonici v časti Lieskové   Ak cisterna nebude v stanovenom čase na určenom mieste, prosíme občanov o trpezlivosť. V tomto prípade sa pravdepodobne zabezpečuje naplnenie cisterny vodou a jej dodanie do obce.

Zoznam aktualít: