Aktuality

Výskyt fluoranténu v pitnej vode vo verejnom vodovode - Dodatok k odbornému usmerneniu zo dňa 27.08.2019

Vážení občania, v prílohe zverejňujeme dodatok k odbornému usmerneniu, ktoré sme zverejnili dňa 28.08.2019. Dodatok k odbornému usmerneniu

Zoznam aktualít: