Aktuality

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica oznamuje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica oznamuje, že z dôvodu predchádzania nákaze koronavírus bude ÚPSVaR v Senici, Šaštíne-Strážach, Holíči a Skalici pracovať v obmedzenom režime. Na kontakt klientov a návštevníkov úradu, ako aj podávanie, odovzdávanie dokladov je vymedzená na každom pracovisku jedna kancelária v budove, na prízemí, označená ako  RECEPCIA. Tu vybavíte všetky veci týkajúce zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny. Odporúčame v maximálne možnej miere využívať na kontakt a vybavenie vecí na ÚPSVaR elektronickú formu – mail, telefón, SMS. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie obmedzenia. Tento oznam platí od 10.3.2020 do odvolania.   Ing. Ján Kovár riaditeľ ÚPSVaR Senica    

Zoznam aktualít: