Aktuality

Obmedzený režim fungovania obecného úradu a ďalšie obmedzenia

Obec Cerová v súlade s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia koronavírusu COVID-19, oznamuje  nasledovné :   od 10.03.2020 až do odvolania ruší všetky verejné kultúrno-spoločenské podujatia,  športové podujatia povoľuje pod podmienkou vylúčenia verejnosti, od 10.03.2020 až do odvolania nebude možné na obecnom úrade platiť v hotovosti (zavádza sa bezhotovostný platobný styk), od 10.03.2020 až do odvolania budú služby obecného úradu fungovať v obmedzenom režime - pozastavujeme overovanie podpisov a listín. Žiadame občanov, aby od 10.03.2020 až do odvolania obmedzili priame vybavovanie vecí v priestoroch obecného úradu. Súrne prípady vybavíme telefonicky (0911/529 483, 0903/589 218, 034/6589218) alebo e-mailom cerova@obeccerova.sk, prípade po telefonickom dohovore. V prípade odovzdávania dôležitých písomných dokumentov, je možné využiť poštovú schránku na budove obecného úradu. Vyzývame občanov na zvýšenie hygienických opatrení v domácnostiach (časté umývanie rúk pod tečúcou vodou po dobu min. 20 sekúnd), obmedzenie zhromažďovania sa.   O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať!     Ing. Ján Čerešník starosta obce      

Zoznam aktualít: