Aktuality

Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb


Zoznam aktualít: