Aktuality

Testovanie 6.3.

Vážení občania Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o celoštátnom testovaní a tzv. „COVID semaforu“ na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutoční v dňa 06.03.2021 (t.j. túto sobotu), bude v obci Cerová zriadené jedno odberné miesto v Kultúrnom dome Cerová. Čas odberu pre obyvateľov našej obce je orientačne určený podľa začiatočného písmena Vášho priezviska. SOBOTA 6.3.2021 v čase od 8:00 do 20:00 hod. 8:00 – 10:00 – A, B, C, D, E 10:00 – 12:00 – F, G, H, CH, I, J Obedňajšia prestávka od 12:00 hod do 13:00 hod – posledný odber 11:30 hod 13:00 – 17:00 – K, L, M, N, O, P, R Večerná prestávka od 17:00 hod do 17:30 hod – posledný odber 16:30 hod 17:30 – 20:00 – S, T, U, V, X, Y, Z a ostatní občania bez trvalého bydliska a zdržujúci sa v obci Pri registrácii je potrebné vopred uviesť dôvod testovania kvôli materskej a základnej škole – I. stupeň (týka sa rodičov detí a pracovníkov školy) alebo ostatní obyvatelia, napr. kvôli zamestnaniu a pod.

Zoznam aktualít: