Aktuality

Platenie daní a poplatkov v roku 2019

Vážení občania, v najbližších dňoch Vám bude do domácnosti doručené Rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a o výške poplatku za komunálny odpad. Daň a poplatok za komunálny odpad môžete zaplatiť priloženou poštovou poukážkou na pošte, príp. cez internetbanking. V hotovosti budeme inkasovať dane a poplatky v stredu 27.03.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Zoznam aktualít: