Aktuality

Záverečný účet obce za rok 2017, návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, návrh VZN č. 1/2018, návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Vážení občania, zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017, návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022, návrh VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré budú predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 : úprava rozpočtu 2018_príjmy úprava rozpočtu 2018_príjmy1 úprava rozpočtu 2018_výdavky1 úprava rozpočtu 2018_výdavky2 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022 Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022 Návrh VZN č. 1/2018 VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Zoznam aktualít: