Aktuality

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Cerová Mgr. Peter Mihály podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 10. do 11. mája 2021 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod..

Zoznam aktualít: