Aktuality

Vybavovanie stránok OU

Vážení občania, na základe karanténnych opatrení pandémie COVID-19 od 09.11.2020 do 20.11.2020 (vrátane) budú stránky na Obecnom úrade Cerová vybavované len na základe telefonického alebo emailového dohovoru. Ďalej v týchto dňoch sa nebudú overovať listiny, ani iné dokumenty. Telefónne číslo obecného úradu: 034/658 92 18. E-mail: cerova@obeccerova.sk Príp. ostatné kontakty na: www.obeccerova.sk Ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie.   Oznámenie vybovanie stránok

Zoznam aktualít: