Aktuality

Základná škola s materskou školou Cerová

!!!Dôležité !!! Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu budú všetky školy a  školské zariadenia (materská škola a školský klub) zatvorené od 16.03.2020 do odvolania ! Rodičia a žiaci  Základnej a materskej školy Cerová budú o ďalších krokoch  informovaní na https://zscerova.edupage.org/  

Zoznam aktualít: