Aktuality

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov - PROTOKOL o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Trstín na obdobie 2019-2028


Zoznam aktualít: