Aktuality

Záverečný účet obce za rok 2017, zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán obce Cerová a VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Vážení občania, zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017,  zmenu č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022,  VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré boli schválené dňa 20.06.2018 Obecným zastupiteľstvom obce Cerová. Záverečný účet obce za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 : úprava rozpočtu 2018_príjmy úprava rozpočtu 2018_príjmy1 úprava rozpočtu 2018_výdavky1 úprava rozpočtu 2018_výdavky2 Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022 Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022 VZN č. 1/2018 VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Zoznam aktualít: