Aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Vážení občania, venujte, prosím, pozornosť nasledovným dokumentom  zaslaným Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Senici, ktoré obsahujú pokyny a opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi vrátane možného udeľovania pokút: Všeobecné opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi Opatrenia (nielen) na jarné obdobie, vypaľovanie, spaľovanie, pokuty...  

Zoznam aktualít: