Aktuality

Výsledky I. a II. kola volieb prezidenta SR v našej obci

Vážení občania, v sobotu dňa 16. marca 2019 sa konalo I. kolo volieb prezidenta SR a v sobotu dňa  30. marca 2019 prebehlo II. kolo.  V našej obci sa volilo v jednej volebnej miestnosti, v Obradnej sieni nášho Obecného úradu. Volebná komisia zistila tieto výsledky: Výsledky I. kola volieb prezidenta SR v obci Cerová  (16.03.2019) Výsledky II. kola volieb prezidenta SR v obci Cerová (30.03.2019)      

Zoznam aktualít: